ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายณัฐวุฒิ ป้องโพนทอง ชื่อเล่น เจมส์

เกิดวัน เสาร์ ที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ.2540

สัญชาติ: ไทย เชื้อชาติ: ไทย ศาสนา: พุทธ

ภูมิลำเนา: บ้านเลขที่ 9 หมู่ 10 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160

โทรศัพท์มือถือ: 0887722335

E-Mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/winp40

ID Line: 2203406590

มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 2 คน เป็นบุตรคนที่ 2

1.นายอรรถพล ป้องโพนทอง ประกอบอาชีพที่จังหวัดปทุมธานี

2.นายณัฐวุฒิ ป้องโพนทอง (เจ้าของประวัติ)

ชื่อบิดา นายทองเลื่อน ป้องโพนทอง อาชีพ รับจ้างทั่วไป

โทรศัพท์: 0842789532

ชื่อมารดา นางทองมั้วน ป้องโพนทอง อาชีพ ทำนา

โทรศัพท์: 0807439950

ความสามารถพิเศษ

1.ทักษะการกีฬาประเภทวอลเลย์บอล

2.ทักษะการให้คำปรึกษา (YC)

3.ทักษะการละคร

4.การนำกิจกรรม (พิธีกร,กระบวรกร,นันทนาการ,สันทนาการ,ฯลฯ)

ประวัติดานการศึกษา

1.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

2.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชียงยืน

3.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเชียงยืน

4.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Portfolioความเห็น (0)