​ชีวิตที่พอเพียง : 2940b. โยคะภาวนา

ชีวิตที่พอเพียง : 2940b. โยคะภาวนา

สืบเนื่องจากการไปร่วมประชุม retreat ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ ทำให้ผมได้รู้จัก “ครูดล” (ธนวัชร์ เกตน์วิมุติ) ธรรมภาคีของหอฯ ไปจัดฝึก โยคะภาวนา ให้บริการฟรีเดือนละครั้ง จึงนำมาเผยแพร่

วิจารณ์ พานิช

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)