ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา8.30-17.00น. ทำความสะอาดภายในศูนย์ รดน้ำต้นไม้เช้า-เย็น


ทำความสะอาดหลังคา

เก็บขยะรอบๆศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวความเห็น (0)