ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30-17.00 น.จัดสถานที่เตรียมตอนรับอาจารย์มานิเทศนักศึกษา และได้เข้าฟังอาจารย์บอกแนวทางการศึกษา


รับฟังแนวข้อมูลจากอาจารย์ที่มานิเทศ

เส็จงานก็ร่วมกันถ่ายรูปกับอาจารย์กับนักศึกษา


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)