ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2560

วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2560

เวลา08.30-14.30 น. ช่วงเช้าได้จัดสถานที่และเตรียมข้อมูลการนำเสนอและทำอาหารตอนรับอาจารย์

เวลา14.30-17.30 น. จัดเก็บสถานที่ และประชุมกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไขงาน


ทำอาหารตอนรับอาจารย์


นำเสนองานให้กับอาจารย์


ฟังคำแนะนำจากอาจารย์

รูปถ่ายกลุ่มกับอาจารย์และประธาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)