๕๕๙. ความสำคัญของ..ห้องน้ำห้องส้วมโรงเรียน

ห้องน้ำห้องส้วม..เป็นสื่อเครื่องมืออย่างดี ที่จะสังเกตนิสัยใจคอของเด็กและช่วยฝึกความรับผิดชอบให้นักเรียน..ถ้าครูให้ความสำคัญ..เด็กจะเข้าใจและติดเป็นนิสัย ที่จะใช้ห้องน้ำอย่างถูกต้อง..และช่วยกันรักษาความสะอาด..

ครอบครัว..”ลิ่มอติบูลย์”ช่วยเหลือและสนับสนุนการศึกษา..พัฒนาคุณภาพวิชาการและจัดจ้างครูช่วยสอน..ตลอด ๒ ปีที่ผ่านมา ..ช่วยสร้างห้องสมุด ต่อเติมห้องเรียน และล่าสุดช่วยสร้างห้องน้ำครู ๑ หลัง..

คุณบุญชู ลิ่มอติบูลย์ พาคุณแม่และครอบครัว มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน พบว่าห้องน้ำครูมีเพียงห้องเดียว ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งครูและคณะต่างๆ ที่มาเยือน ต่างก็ไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร..

ต่อไปนี้..มีห้องน้ำเพียงพอ..ให้การต้อนรับทุกคนทุกฝ่าย..อย่างสบายใจได้ นับเป็นความกรุณาอย่างแท้จริง..ที่โรงเรียนบ้านหนองผือได้รับจากครอบครัว”ลิ่มอติบูลย์”

ผมทำงานที่โรงเรียนนี้..เป็นปีที่ ๑๑ ปีแรกที่มา..ห้องน้ำครูเก่ามาก ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนมีหลังเดียว ๓ ห้อง นักเรียนชายหญิงใช้ห้องน้ำร่วมกัน..

ต่อมา..นักเรียนเพิ่มมากขึ้น..ผมสร้างห้องน้ำเพิ่มเติมอีก ๑ หลัง มี ๒ ห้อง สำหรับนักเรียนหญิงโดยเฉพาะ จากนั้น..ก็สร้างให้นักเรียนอนุบาลเป็นการเฉพาะอีกเช่นเดียวกัน ซึ่งอยู่ใกล้ๆอาคารอนุบาลนั่นเอง..

ห้องน้ำครูหลังเก่า..ผมปูกระเบื้อง ทาสีใหม่ ดูดีกว่าเดิม แต่เวลามีคณะมาเยี่ยมเยือน หรือมีครูมาศึกษาดูงาน..จะประสบปัญหาทันที..คือต้องรอนาน..

ตลอดการทำงานผู้บริหารสถานศึกษา ผมรู้สึกได้เลยว่า..ผมวนเวียนและให้เวลากับงานพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมบ่อยมาก..หมายถึงดูแลให้สะอาดเรียบร้อย มอบหมายความรับผิดชอบให้ครูและเด็ก..

ขณะเดียวกัน..ผมก็สำรวจติดตาม ให้ความสะอาดเรียบร้อย..เป็นปัจจุบันที่สุด ใครมาพบเห็นก็จะชื่นชม..ประมาณว่า..ห้องน้ำแม้จะมีน้อยและเก่า..แต่ก็ดูแลได้สะอาดทุกห้อง..ทุกเวลา..

แล้วยิ่งรู้ว่า..ผมไม่มีนักการภารโรง..มันจึงดูน่าทึ่งมิใช่น้อย..

ผมคิดว่า..จะดูการบริหารจัดการของโรงเรียน..ดูวิสัยทัศน์และคุณภาพรอบด้าน..ควรเริ่มดูที่..”ห้องน้ำ”ก่อน เพราะห้องน้ำห้องส้วม..คือตัวแทนของทุกๆสิ่ง..เชิงประจักษ์จริงๆ

เพราะ..ไม่มีโรงเรียนไหน..สร้างห้องน้ำไว้หน้าโรงเรียน..เมื่อห้องน้ำถูกจัดวางไว้ด้านหลัง..ก็มักจะถูกละเลย..และมองไม่เห็นคุณค่า..ที่จะดูแลรักษาให้สะอาดเป็นปัจจุบัน..

ผมใช้วิธี..ใครใช้ห้องน้ำ..คนนั้นรับผิดชอบ..ตลอดแนว..ตั้งแต่ทำความสะอาดให้เกลี้ยง เปิดน้ำให้พร้อมใช้..ใส่ใจอุปกรณ์ในห้องน้ำ จัดวางให้เรียบร้อย..

ห้องน้ำห้องส้วม..เป็นสื่อเครื่องมืออย่างดี ที่จะสังเกตนิสัยใจคอของเด็กและช่วยฝึกความรับผิดชอบให้นักเรียน..ถ้าครูให้ความสำคัญ..เด็กจะเข้าใจและติดเป็นนิสัย ที่จะใช้ห้องน้ำอย่างถูกต้อง..และช่วยกันรักษาความสะอาด..

และผมคิดว่าใครก็ตามที่สร้างและดูแลห้องน้ำ..ให้ส่วนรวม..ให้ความสุขและความสะดวกผู้คน..ให้พ้นจากทุกข์ภัย..เขาผู้นั้นจะได้บุญมาก บุญในที่นี้ คือการอยู่เย็นเป็นสุขและรอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวง

ผมเอง..ก็เคยเจ็บป่วยครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต..แต่ก็รอดมาได้ จนมีโอกาสได้ทำงานเพื่อเด็กอีกครั้ง..และก็ยังสร้างและพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมต่อไป..

วันนี้..เดินตรวจตราห้องน้ำใหม่..ก็รู้ได้ทันที และไม่สงสัยเลยว่า..ทำไม..คุณบุญชูและครอบครัว “ลิ่มอติบูลย์” จึงมีธุรกิจที่เจริญเติบโตและร่ำรวยมาก ตลอดจนคนในครอบครัว..ก็รักใคร่สามัคคี ยิ้มแย้มแจ่มใส..ไม่เจ็บป่วยง่าย..ไม่แก่ก่อนวัย..

เพราะท่านเต็มใจให้ความสุข..ให้ในสิ่งที่สำคัญต่อชีวิต..ครูและนักเรียน

ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า....จากโรงเรียนเล็กความเห็น (0)