ครั้งที่15 บันทึกประจำวันประจำวันที่13/06/2560

วันนี้ช่วงเช้าทางศูนย์ได้ขอให้ช่วยทำงาน โดยวันนี้จะมีคณะดูงานจากลาดกระเบา มาศึกษาดูงาน เลยช่วยแพ็คขนม และจัดเก็บพื้นที่ รวมไปถึงมีการสาธิตการแพ็คข้าวอีกด้วย และช่วงเย็นก็ได้ดำเนินงานตามที่อาจารย์มอบหมายต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)