ร่วมประดิษฐจิตอาสาทำดอกไม้จันทร์ 8มิ.ย.2560

ร่วมประดิษฐจิตอาสาทำดอกไม้จันทร์

8.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ศูนย์ฝึก

9.00 น. ไปทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ที่ อนามัยบ้านเก่า

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. กลับมายังศูนย์ฝึก

14.30 น. กวาดขยะรอบๆศูนย์ฝึกเเละนำขยะไปทิ้ง

15.00 น. นอนพักผ่อน

16.45 น. ให้อาหารหมู
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)