วัน พฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 07:30 น. เตรียมของในครัว

เวลา 10:00 น. เข้าศูนย์ OTOP เตรียมอาหารกลางวัน เพื่อต้อนรับแขกจากจังหวัดขอนแก่น

เวลา 16:00 น. เก็บโซฟาคืนที่สหกรณ์บ้านน้ำทรัพย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)