ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา08.30-17.30น ตอนเช้าได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านส่วนตอนเย็นได้ช่วยป้าจัดเก็บทำความสะอาด


ได้ลอกรายชื่อผู้ฝากและผู้กู้ที่มาฝากเงินในกลุ่มกองทุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)