ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 7มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา08.30-17.30น ตอนเช้าได้เข้าไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ฝึกอาชีพส่วนตอนบ่ายได้แบ่งหน้าแบ่งงานกันทำ

ทำกิจกรรมในศูนย์ฝึกอาชีพ


ได้มีการแบ่งหน้าที่การทำงานตามที่ได้รับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)