ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ​วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. 17.30 น. ได้เข้าไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพ ตำบลดอนมะนาว เพื่อทำกิจกรรมของศูนย์ ช่วงบ่ายได้กลับมาที่พักได้แบ่งงานกันทำในแต่ละหัวข้อ


เข้าไปร่วมกิจกรรมของศูนย์


แบ่งหน้าที่กันทำแต่ละหัวข้อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)