ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

เวลา08.30-17.30น ตอนเช้าได้เข้าไปเอาข้อมูลโครงสร้างที่ อบต. และกลับมาทำโครงสร้างและตารางปฏิทิน


ได้มีการแบ่งหน้าที่การทำงานโครงสร้างและตารางปฏิทิน

มีการเก็บข้อมูลโครงสร้างของศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)