​จดหมายข่าว ศตวรรษ 21 ฉบับที่ ๓

จดหมายข่าว ศตวรรษ 21 ฉบับที่ ๓

เรื่องราวความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรสุขภาพในประเทศไทย อ่านได้ที่ http://www.healthprofessionals21thailand.org/wp-content/uploads/2016/11/3rd-Newsletter_artwork_draft01_P1-P16_edited04.3.pdf

วิจารณ์ พานิช

๑๕ พ.ค. ๖๐

ห้อง ๕๒๙ โรงแรม Royal Plaza, Montreux, Switzerland

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัย



ความเห็น (0)