วันเสาร์ที่3มิถุนายน2560

7.00 ทำกับข้าว

11.00 อาบน้ำให้ม้า


15.00 คุมเครื่องเสียง


17.00 ตัดหญ้าให้ม้า


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกที่8ศูนย์เรียนรู้เศรษกิจพอเพียงบ้านน้ำทรัพย์ความเห็น (0)