ค่ายครอบครัวอบอุ่น เสริมสัมพันธภาพ ศุภนิมิตร

แล้วกิจกรรมสุดท้ายของค่าย คือชวนลูกเดินตลาดน้ำลำปำ พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม จะได้พฤติกรรม ครอบครัวของชาวค่าย เห็นความอบอุ่น เห็นพฤติกรรมครอบครัว พ่อแม่ลูก ร่วมแรงแข็งขันปั่น จักรยานคันเดียวกัน ซื้อของมานั่งกินร่วมกัน เห็นความอบอุ่น ได้ยินการพูดด้วยรัก ได้ยินการทักด้วยความห่วงใย

มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ภาคใต้ สำนักงานอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้ติดต่อทีมวิทยากร

ครอบครัว ให้มาทำค่ายครอบครัว ผ่านทางศูนย์พัฒนาบทบาทสตรีภาคใต้ ผู้เขียนตอบรับทันที ในเบื้องต้น

ก่อน จะไปตกลงหลักการ ด้วยเหตุผลที่เคยมี ความสัมพันธ์กับมูลนิธิฯ ที่ได้ผ่านการร่วมงานกันหลายเวที

ทั้งค่ายพี่สอนน้อง

ค่ายอาสาป้องกันภัยพิบัติ

เห็นหลักคิดแนวทางการสร้างเยาวชนผู้นำ ด้วยการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน เมื่อได้ไปคุยตกลงร่วมงาน

รู้เป้าประสงคโครงการ และกลุ่มเป้าประมาณ100 คน จาก3 ตำบลของอำเภอ มี

ตำบลฝาละมี

ตำบลหารเทา

และตำบลดอนประดู่

มีเด็กนักเรียนตั้ง ป5-ป6 กับผู้ปกครองปากพะยูน จึงนัดหมายพูดคุยกับทีมวิทยากรครอบครัวพัทลุง

ประชุม ออกแบบกิจกรรมผ่านทางไลน์ เมื่ิอถึงวันเวลานัดหมาย ณ ลำปำรีสอร์ กลุ่มเป้าหมาย ทะลุเป้า

จาก100คน เพิ่มขึ้นเป็น140คน และมีความหลากหลายของช่วงวัย ตั้งแต่ 3ปี ถึง 70 ปี

งานนี้ต้องพลิกฝ่ามือ อรหันต์ แก้สถานการณ์ หน้างาน ที่ประชุมออกแบบกิจต้องปรับเปลี่ยน ให้สอดคล้อง

ในขณะ คุณ ยินดี หนูบวช หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิศุภนิมิตรปากพะยูน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

วิทยากรกระบวนการ ดีเจ พลนุ้ย( ฤทธิชัย พลนุ้ย)ก็ออกแบบเวทีใหม่ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าและสถานที่

ใช้กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ เปิดประตูใจ ผ่านกิจกรรมเรียกสติ แล้วชวนคิด ชวนคุย ในความหมายของครอบครัว

ตามความเข้าใจของชาวค่ายครอบครัว ชาวค่าย มีส่วนร่วมให้ความหมาย รุกต่อด้วย สาเหตแห่งความแตกแยกของ

ครอบครัว ชาวค่ายต่างแสดงความเห็นกันหลากหลายแต่ก็ได้สรุปจากเสียงส่วนใหญ่ว่า ปัญหาครอบครัวก่อตัวที่

ผู้ชาย ในขณะฝ่ายผู้ชาย มากันแค่ 5ราย ไม่โต้แย้งสิทธิ สรุปช่วงกิจกรรมได้ว่า ทุกคนมีสิทธิ มีหน้าที่ สิทธิของลูก

สิทธิของภรรยา สิทธิของสามี สิทธิของพ่อแม่ แล้วทุกคนก็มีหน้าที่ หน้าที่ของลูก หน้าที่ของพ่อแม่

หากทุกคนใช้สิทธิ และทำหน้าที่ให้เหมาะสม แก้ปัญหาครอบครัวได้

ช่วงบ่าย

ชั่วโมงปราบเซียน ชาวค่ายเดินทางไกล กินข้าวเที่ยงอิ่ม โอกาสหลับมีสูง ทางวิทยากรจึงจัดกิจกรรมให้ได้แอคชั่นผ่าน กิจกรรมสถานีความรู้ 6 ฐานคือ

ฐานครอบครัวในฝัน

ฐานคาดหวังอะไรในการเข้าค่ายครอบครัว

ฐานปัญหาที่เกิดในครอบครัวที่หนักใจคืออะไร

ฐานปัญหาครอบครัวมาจากใคร

ฐาน สัมพันธภาพครอบครัวไม่ดีเกิดจากอะไร

และฐาน เราจะแก้ปัญหาครอบครัวอย่างไร

ให้ทุกกลุ่มทุกคนคิดคุยเขียน โจทย์ของตัวเอง แล้วหมุนเวียนไปเรียนรู้ เติมเต็มให้กลุ่มอื่น จนครบทั้ง 6 ฐาน

ปิดรายการค่ายภาคบ่ายด้วยบรรยากาศ"ค่าน้ำนม"ตามด้วยคลิป ลองดู แล้วให้ชาววค่าย ได้คุยสิ่งได้จากคลิป

คือกำลังใจของครอบครัว แล้วกิจกรรมสุดท้ายของค่าย คือชวนลูกเดินตลาดน้ำลำปำ พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม

จะได้สังเกตุพฤติกรรม ครอบครัวของชาวค่าย เห็นความอบอุ่น เห็นพฤติกรรมครอบครัว พ่อแม่ลูก ร่วมแรงแข็งขันปั่น

จักรยานคันเดียวกัน ซื้อของมานั่งกินร่วมกัน เห็นความอบอุ่น ได้ยินการพูดด้วยรัก ได้ยินการทักด้วยความห่วงใย

ภาคกลางคืน

ชาวค่ายมาทำกิจกรรมกัน กิจกรรม ผึ้งแตกรัง และกิจกรรมฐานชีวิตครอบ ผ่าน ก็ส่งชาวค่ายเข้านอน ส่ววิทยากรก็มา

คุยวางแผนกับทีมงาน ในการรันเวทีวันที่ 2 แล้ว

สองวิทยากรเกลอเขาเกลอเลจะได้ทำหน้าบทบาทให้ชาวค่ายครอบครัวได้มีสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวกันต่อไปในพรุ่งนี้คุณ ยินดี หนูบวช หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิศุภนิมิตรปากพะยูน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ

วิทยากรกระบวนการ ดีเจ พลนุ้ย( ฤทธิชัย พลนุ้ย)

คนสามวัย เด็กน้อยอารมณ์ดี

บทบาทหน้าที่ของลูก วิทยากร ดืเจ พลนุ้ย

ค่าน้ำนม ผ่านบทกลอน วอญ่า

หยดน้ำนมแม่นั้นกลั่นจากอก

แม่ฟูมฟักเลี้ยงลูกผูกจิตรมั่น

ยามลูกหิวป้อนให้ลูกทุกวี่วัน

ดูดดื่มพลันทันจิตรไม่ผิดใจ

รสกลมกล่อมพร้อมคุณค่าอาหารเสริม

ไม่ต้องเติมหรือตัดธาตุไหนๆ

ภูมิต้านทานมีครบสบฤทัย

เชื่อมสายใยแม่ลูกผูกสัมพันธ์

นำเที่ยวตลาดน้ำ กิจกรรม เสริมสัมพันธภาพครอบครัว จักรยานปั่นรัก

ผึ้งรัง ต้องสร้างครอบครอบครัวให้อบอุ่ เข้มแข็ง ผึ้งไม่แตกรัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (1)

สวัสดี อาจารย์ คนใต้ นานหลายปี ที่ไม่ได้พบปะ

อาจารย์ จัน จัด ฟอรั่มให้ชาวโกมาคุยกันอีก น่าจะดี