หว่านเมล็ดแปลงผัก 2 มิ.ย. 2560

08:00 น. ทำความสะอาดศูนย์หน่วยฝึกงาน

09:00 น. หว่านเมล็ดแปลงผักที่เราขุดไว้

10:00 น.ช่วยลุงกับป้าเจ้าของหน่วยฝึกจัดโต๊ะและสถานที่เพื่อจะขายของและขายผักที่เราปลูกไว้

12:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13:00 น. ลงพื้นที่ชุมชนศึกษาบริบทชุมชนอย่างละเอียดอีกครั้ง

15:00 น. รวมกลุ่มทำแผนที่เดินดิน

17:00 น. เลิกงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงพื้นที่ดูงานศึกษาการศึกษานอกระบบตำบลบ้านฆ้องความเห็น (0)