ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี วันที่1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา8.30-16.30 น. ลงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรีเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน สอบถามปัญหาต่างๆในหมู่บ้านและข้อมูลอื่นๆที่พอจะหาได้จากศูนย์


บริเวณด้านหน้าของศูนย์ฝึก

สอบถามข้อมูลเบื่องต้นต่างๆที่พอจะหาได้จากป้าขวัญยืนที่ศูนย์ฝึกเดินสำรวจทำความรู้จักศูนย์ฝึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวความเห็น (0)