ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

นนี้วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09:10 - 12:00 น. ได้ทำการลงพื้นที่ทำการวาดแผนที่เดินดินของหมู่ที่ 7 บ้านหุบมะกล่ำและได้ไปพูดคุยและสอบถามข้อมูลกับชาวบ้านในพื้นที่และพูดคุยกับชาวบ้านและพร้อมกับรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12:10 - 13:20 น. ได้แยกย้ายไปศึกษาประเด็นของแต่ละคู่

เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป ก็ได้กลับมาทำงานที่ได้ศึกษาของแต่ละคู่มาทำที่ศูนย์ฝึ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามเเนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)