ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560​

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เวลา 07.30 น.- 17.00 น.

วันนิ้ท่านนายก อบต.ตำบลดอนมะนาว ดร.แหลม ศรีนุ้ย ได้ให้พวกเราร่วมกิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและทำกิจกรรมออกกำลังกายกับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ หมู่ที่ 1-7 และได้พูดคุยกับคนในชุมชนเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับคนในชุมชนตำบล ดอนมะนาว


ท่านนายก อบต. กล่าวแนะนำ นักศึกษาฝึกงานให้คนในชุมชนได้รู้จัก ฝากเนื้อฝากตัว


นักศึกษาฝึกงานร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ


นักศึกษาสาธิตท่าออกกำลังกายให้กับคนในชุมชน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)