ครั้งที่3บันทึกประจำวันประจำวันที่01/06/2560

วันนี้ช่วงเช้าได้ช่วยกรอกข้าว3หอม ซึ่งประกอบด้วย ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ และข้าวหอมแดง จนถึงช่วงเวลาตอนบ่ายโมง พ่อแรมได้ให้เข้าไปช่วยที่ศูนย์การเรียนรู้ วันนี้มีคณะศึกษาดูงานมาจากจังหวัดอุดรธาณี ได้ช่วยเสริฟน้ำ และขายของฝาก เสร็จสิ้นเมื่อเวลา14.00น. ก็ได้ทำข้อมูลชุมชนต่อ และทำแบบสอบถามจนถึงเวลา16.30น.และได้เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกประจำวันการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นายชัยณรงค์ ใจมั่น รหัสนักศึกษา 564305113 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)