ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30 น.ข้าพเจ้า นางสาวปัทมพร พุทธา ได้เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ข้าพเจ้าได้ไปขอข้อมูลกับลุงวิฑูรย์ ศรีเกษม ในประเด็นเรื่อง

1.ประวัติ/ความเป็นมา-ของหน่วยฝึกฯ

2.โครงสร้างองค์กร

3.นโยบาย ยุทธศาสตร์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

4.บทบาท หน้าที่ ภารกิจขององค์

5.กระบวนการในการทำงานพัฒนากับชุมชน

6.การทำภารกิจ และชุมชนร่วมกับหน่วยงาน

และเวลา 9.30 น.ข้าพเจ้าและพวกเพื่อนๆได้ไปเก้บไข่ไก่ที่ทางศูนย์ฝึกได้เลี้ยงไว้ ไก่จะออกไข่ทุกเช้าเราสามารถเก็บได้ทุกวัน ไข่ไก่ที่เก็บได้วันนี้ประมาน 28 ฟอง แล้วนำไข่ที่ได้มาเรียงใส่แผง ทำภารกิจของศูนย์เสร็จก็มานั่งพักเหนื่อยสักพัก ก่อนที่จะเริ่มการศึกษาข้อมูลของหน่วยงานต่อ

เวลา 12.00- 13.00 น. รับประทานอาหาร ส้มตำแจ่มใส

เวลา14.00 - 16.00 น.ตกลงกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าจะไปลงชุมชนและวาดแผนที่เดินดินกัน แต่ฝนตกก่อนจึงยกเลิกการลงชุมชน และยังคุยกันอีกว่าในวันต่อไปจะต้องทำงานลงชุมชนและวาดแผนที่เดินดิน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ บ้านหุบมะกล่ำ ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีความเห็น (0)