ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

- เวลา 08.30 น. - 11.30 น. ถึงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้แนะนำสมาชิกทำความรู้จักกับประธานของศูนย์และการเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์ พบป้าขวัญยืนผู้ดูแลศูนย์ฝึกอาชีพตำบลดอนมะนาวและแนะนำตัวสมาชิกและได้มอบหมายงาน

เวลา 14.30-17.00 น. กลับไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลดอนมะนาวเพื่อรับมอบหมายงานในวันต่อไป
- เข้าพบ นายก อบต. ดอนมะนาว ดร. แหลม ศรีนุ้ย และได้ทำความรู้จักและสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับชุมชม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)