30 พ.ค. 2560 กศน.มาเรียนรู้ข้อมูลและร่วมกันทำปลาร้า

30 พ.ค. 2560

8.30 น.

กลุ่ม กศน.อำเภอโพธาราม มาศึกษาดูงาน รับฟังข้อมูลต่างๆภายในศูนย์ และ ศึกษาข้อมูลกันทำปลาร้า

11.00 น. เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการทำปลาร้าแต่ละแบบ และร่วมกันลงมือปฏิบัติกันภายในศูนย์

13.00 น. ร่วมกันรับประทานอาหาร

14.00 น. รับฟังการประชุมสรุปผลจากการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติว่าได้ประโยชน์อย่างไรภายในศูนย์การเรียนรู้

16.00 น. ถ่ายรูปร่วมกันกับกลุ่ม กศน.

16.30 น. ทำแปลงผัก

17.30 น. เดินทางกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษาศูนย์การเรียนรู้บ้านบ่อมะกรูดความเห็น (0)