ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 30 พฤษภาคม 2560

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560

เวลา08.30-17.00น ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนไปกับประธาน อสม.และกลุ่ม อสม.และหมอสาธาณะสุขเพื่อไปแจกทรายกำจัดยุงลายเพื่อให้คนในชุมชนหมู่ที่2 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนและยุงลายเยอะเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกแจกทรายกำจัดยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคร่วมกับประธาน อสม.และสมาชิก อสม.


ใส่ทรายกำจัดยุงในห้องน้ำที่มีถังน้ำไว้ใช้เพื่อป้องกันยุงลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)