งานธุรกิจคืออะไร

งานธุรการ คือ งานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบค่อนข้างกว้างพอสมควร ทำให้หลายๆ คนอาจเกิดความสับสน เนื่องจากงานด้านนี้มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันกับงานของฝ่ายบุคคล แต่งานด้านธุรการนี้จะมีความแตกต่างกับงานของฝ่ายบุคคลตรงที่จะมีการประสานงานเป็นหลัก โดยงานธุรการนี้เป็นงานประเภทที่เรียกว่าเป็นฝ่ายสนับสนุน คือจะคอยเข้าไปคอยประสานงานหรือช่วยเหลือในแผนกดหรือฝ่ายอื่นๆ และโดยรวมแล้วหลักๆเลย งานธุรการจะเป็นงานที่เกี่ยวาข้องกับการดูแลด้านเอกสารต่างๆ และการติดต่อประสานงานกับทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ตลอดจนการจัดเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดเตรียมการประชุม เป็นต้น

ตำแหน่งธุรการที่เปิดรับสมัครจะมีอยู่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ธุรการฝ่ายบุคคล, ธุรการฝ่ายขาย หรือธุรการฝ่ายการตลาด เป็นต้น ส่วนใหญ่จะจบการเรียนจากคณะบริหารธุรกิจ เอกเลขานุการ สาขาบริหารการจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือการตลาด เป็นต้น

คุณสมบัติที่ดีของผู้ที่ทำงานในตำแหน่งธุรการมีอะไรบ้าง?
– เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำสูง
– มีทัศนคติที่ดีเป็นไปในแง่บวก
– มีความคล่องแคล่ว
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ
– มีความละเอียดรอบคอบ
– เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
– การช่วยเหลือผู้อื่นคือหัวใจหลักแห่งการทำงาน
– มีความใจเย็น เก็บอารมณ์ได้
– มีความภาคภูมิใจในหน้าที่การปฏิบัติงานของตน

บทบาทและหน้าที่ของงานธุรการมีอะไรบ้าง?
– คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร
– หากต้องการใช้สถานที่หรือจัดกิจกรรมต่างๆ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ดูแลสถานที่ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายอาคาร
– คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ
– คอยตรวจสอบและสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ภายในออฟกดฟิศไม่ให้ขาด
– คอยดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของแม่บ้าน
– คอยดูแลพนักงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เข้ามาติดต่อประสานงานกับทางบริษัทหรือองค์กรนั้นๆ

ตำแหน่งงานธุรการจัดเป็นตำแหน่งที่สำคัญภายในองค์กรหรือบริษัทตำแหน่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ และจำเป็นต้องใช้ความอดทนและทำงานในสภาวะความกดดันได้ เพราะบางครั้งอาจเจอกับพนักงานที่ยากต่อการควบคุม หรือสร้างความยุ่งยากให้แก่การทำงาน จึงต้องอาศัยความอดทนและความรักในงานทางด้านนี้เป็นหลัก และด้วยความหลากหลายของงานที่ทำนี่เอง บางคนจึงแอบเรียกหน้าที่ของงานธุรการว่า ทำตั้งแต่สากกะเบือยันเรือดำน้ำ ^ ^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kkwapความเห็น (0)