ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. -17.00 น. ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ไปกับประธาน อสม. และสมาชิกกลุ่ม อสม. และหมอสาธารณะสุข เพื่อไปแจก ทรายกำจัดยุงลาย เพื่อในคนในชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเพราะช่วงนิ้เป็นฤูดฝนทำให้เกิดยุงลายเยอะ เป็นพาหนะนำโรคได้ง่าย

แจกทรายกำจัยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคร่วมกับประธาน อสม. และสมาชิก อสม.


นำทรายใส่อ่างที่มีน้ำขังเพื่อป้องกันยุงลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)