ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ไปกับประธาน อสม. และกลุ่ม อสม. และหมอสาธารณะสุข เพื่อไปแจกทรายกำจัดยุงลาย ให้คนในชุมชนหมู่ที่ 2 ตำบลคอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเพราะช่วงนิ้เป็นฤูดฝน และยุงลายเยอะ เป็นพาหนะที่นำโรคแจกทรายกำจัดยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคร่วมกับประธาน อสม. และสมาชิก อสม.

ใส่ทรายกำจัดยุงลายในอ่างที่มีน้ำขังไว้เพื่อป้องกันยุงลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)