ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ​วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. - 11.30 น. ถึงศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้แนะนำสมาชิกทำความรู้จักกับประธานของศูนย์และการเรียนรู้เกี่ยวกับศูนย์

เวลา 12.00 น. - 14.30 น. ไปพบกลับนายก อบต. ดอนมะนาว ดร. แหลม ศรีนุ้ย และได้ทำความรู้จักและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ

เวลา 14.30 น. - 17.00 น. กลับไปที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลดอนมะนาวเพื่อรับมอบหมายงานในวันพรุ่งนิ้

ได้พบกับป้าขวัญยืนผู้ที่ดูแลศูนย์ฝึกอาชีพตำบลดอนมะนาว และแนะนำตัวสมาชิก และได้มอบหมายงาน

เข้าพบกับนายก อบต. ดอนมะนาว ดร. แหลม ศรีนุ้ย และได้แนะนำตัวและสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)