ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 30พฤษภาคม 2560

เวลา08.30-17.00น ไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนไปกับประธาน อสม.และกลุ่มอสม.และหมอสาธาณะสุขเพื่อไปแจกทรายกำจัดยุงลายเพื่อให้คนในชุมชนหมู่ที่2ตำลบดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกเพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนและยุงลายเยอะเป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออก

แจกทรายกำจัดยุงลายที่เป็นพาหนะนำโรคไข้เลือดออกร่วมกับประธาน อสม.กับสมาชิกอสม.

ใส่ทรายกำจัดยุงลายในบริเวณบ้านที่มีโอ่งน้ำขังใส่เพื่อป้องกันยุงลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)