ลงชุมชนครั้งที่11ศึกษาการทอผ้าไททรงดำ บ้านสะเเกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมไทยทรงดำของชุมชนบ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่กลุ่มเราจะมาลงในเว็บครั้งสุดท้ายที่จะลงและครั้งนี้เป็นการลงผลการสรุปของการลงพื้นที่ผลที่ได้จากการลงพื้นที่ในบ้านสะแกรายตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผลจากการที่เราได้ไปลงพื้นที่ที่สะแกราย เราได้ทราบบริบทของชุมชนได้มีโอกาสได้พูดคุยกับชาวบ้านได้มีโอกาสได้เรียนรู้การทอผ้าไททรงดำและประวัติความเป็นมาของกลุ่มทอผ้าและประวัติความเป็นมาของไททรงดำและได้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของไททรงดำ

ในการทำงานกลุ่มในการไปศึกษาลงพื้นที่ที่สะแกรายเราได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการศึกษาการทำวิจัยเรียนรู้เรื่องการทอผ้าได้ทำแผนที่เดินดินรอบนอกและรอบในและได้เรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาในการทำงานกลุ่มกลุ่มเราได้พบปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเดินทางปัญหาความคิดเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งกันบ้างแต่เราก็ผ่านมันไปได้เพราะเราได้รู้จักการปรับตัวแต่เปิดยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมไทยทรงดำของชุมชนบ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)