29-30 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน เปิดฝึกอบรมการจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ รุ่นที่ 4 (ร่าง)

การจัดทรงและตัดแต่งทรงพุ่มต้นไม้ รุ่นที่ 4


ความเห็น (0)