AFS Volunteer Thailand Regional Training 2017 : Northern Region # II

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ปัจจุบัน เอเอฟเอสประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการฯ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน และเสริมสร้างประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างเต็มที่ และยังได้รับการยกย่องจากเอเอฟเอสโลก ว่าเป็นแบบอย่างของการดำเนินงานที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูง

การดำเนินงานของเอเอฟเอสประเทศไทย มีอาสาสมัครเอเอฟเอส ซึ่งร้อยละ 99 เป็นครู-อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา เป็นฐานสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่ต้องการจะพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย ภายใต้การสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้บริหารโรงเรียน หลายท่านเป็นอาสาสมัครมานานกว่า 30 ปี และยังคงช่วยเหลืองานอย่างต่อเนื่อง แต่อีกหลายท่านแม้หัวใจจะเกินร้อย แต่ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ หรือมีภารกิจอื่นๆ ที่จำเป็น จึงไม่อาจเต็มที่ได้เหมือนก่อน การสรรหาอาสาสมัครรุ่นใหม่มาสานต่อภารกิจสำคัญฯ นี้จึงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ กว่าครึ่งเป็นอาสาสมัครรุ่นใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมประชุมกับเอเอฟเอสมาก่อน ส่วนที่เหลือเป็นผู้ประสานงานเขต/ศูนย์เอเอฟเอสฝ่ายอุปถัมภ์ ที่มีความรู้-ความเข้าใจ ในบทบาทและแนวทางการพัฒนางานฯ ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้กับอาสาสมัครรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี


ภาพรวมของการประชุมวันที่ 20 มีนาคม 2560

การประชุมครั้งนี้ กรรมการมูลนิธิเอเอฟเอสประเทศไทย ได้มาให้กำลังใจและให้ข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานจิตอาสา จำนวน 4 ท่าน

นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ
ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์
อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์

นพ.เจริญ ปฏิภาณเทวา

ดร.สุวัฒน์ วิวัฒนานนท์

อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์

สุขกับการฟังการบรรยายพิเศษ " ความสุขจากการเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอส "

กิจกรรมฐาน
1. การพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนเอเอฟเอส เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคต
2. การส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาสมัคร
3. อาสาสมัครกับการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
4. แนวทางในการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติคณะฯ ตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างเข้มแข็ง

ทุกท่านล้วนสนุกสนานกับกิจกรรม

สร้างสรรค์... สรรสร้าง ลุยๆๆๆๆๆ

อธิบายที่มา-ที่ไป ของ CONCEPT กิจกรรมฯ

หนึ่งในวิทยากรฐานการรับอุปถัมภ์นักเรียนต่างชาติ

ตั้งใจฟัง-แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างจริงจัง-จริงใจ

กิจกรรมนำเข้า่สู่การเรียนรู้ ...ของฐานฯ

เป่า-ยิง-ฉุบ เกมง่ายๆแต่ได้ใจคนทุกเพศ-ทุกวัย

อาจารย์กฤษณี (พี่ติ๊ด) ผู้คว่ำหวอดแห่งวงการเอเอฟเอส

อาสาสมัครรุ่นพี่-รุ่นน้อง-รุ่นเชิดชูใจ

รอยยิ้มสดใส พร้อมความมุ่งมั่น

4 หนุ่ม ตัวแทนนำเสนอสรุปสาระสำคัญจากฐานกิจกรรม

อาสาสมัครรุ่นใหม่ไฟแรง ...ความคิดเป็นเลิศ


ถามข้อสงสัย - แลกเปลี่ยนความคิด - แสดงความคิดเห็น ฯ

* นักเรียนเก่า เล่าประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการเอเอฟเอส และการกลับมาช่วยกิจกรรมเอเอฟเอส /กิจกรรมอาสาบำเพ็ญประโยชน์ จาก 5 ประเทศ
ประเทศจีน
ประเทศเม็กซิโก
ประเทศเปรู
ประเทศอเมริกา
ประเทศเยอรมนี


น้องๆ นำเสนอข้อมูลและประสบการณ์ได้อย่างน่าสนใจ นอกจากนั้น ยังช่วยจัดกิจกรรมสร้างสานความสัมพันธ์ให้กับคณะอาสาสมัครเอเอฟเอสที่เข้าร่วมประชุมฯในครั้งนี้ ได้อย่างสนุกสนานอีกด้วยภาษาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญของมนุษย์ ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม การประกอบอาชีพ การทำธุรกิจ และการสรรหาประสบการณ์ที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ภาษาที่ 3 จึงช่วยเพิ่มโอกาสของชีวิต ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากนัก
ทำไมต้องเป็นเอเอฟเอส : ดูแล ใส่ใจอย่างดี ขั้นตอนเป็นระบบ มีประกันการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุในวงเงินสูงครอบคลุมถึงการรักษาอย่างครบถ้วน
คุณค่าของการเป็นนักเรียนเก่าเอเอฟเอส : เป็นศิษย์เก่าเอเอฟเอส ที่มีเครือข่ายทั่วโลกล้วนมีคุณภาพ
คุณค่าของของการเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอส: ความภาคภูมิใจในความสำเร็จของเยาวชน ฯ ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเยาวชน และรักษาอุดมการณ์ที่ให้มวลมนุษยชนอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข
***...ปัจจุบัน เอเอฟเอสประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการฯ ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน และเสริมสร้างประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ อย่างเต็มที่ และยังได้รับการยกย่องจากเอเอฟเอสโลก ว่าเป็นแบบอย่างของการดำเนินงานที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพสูง สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็ยังมีการพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อความเป็นเลิศด้านคุณภาพ...***

***...ขอขอบคุณ ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Great Acts of The AFS Intercultural Programsความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมน่าสนใจมาก

มีโอกาสชวนน้องไปทำ ice breaking และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ได้นะครับ

เขียนเมื่อ 

***...ขอบคุณน้อง ดร.ขจิต นะจ๊ะ...ช่วงผ่านมา มีกิจกรรมให้หัวหมุนมากมายเชียว...ปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์น่าเศร้าใจของชาวไทย เอเอฟเอสประเทศไทยจึงงดการประชุมและทัศนศึกษาฯ นโยบายการบริหารงานเปลี่ยนแปลงไปมาก...หุหุหุ ...***