วทน. เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สพฐ. เป็นหน่วนงานสำคัญของการทะยานสู่ การเป็นประเทศสร้างสรรค์ เรามีความพร้อมทุกด้าน เหลือเพียงกาสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้น้องๆ ได้ก้าวสู่การเรีบนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ ผมเลยได้รับโอกาสจาก หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 4(สจว.สพฐ.4) ให้มาแลกเปลี่ยน พูดคุย ในเรื่อง วทน. เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประเทศไทย 4.0 จะยั่งยืน ต้องเริ่มที่จุดนี้ผมไม่ใช่คนเก่ง แต่ผมชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คลินิกเทคโนโลยีความเห็น (0)