โครงการ"เด็กเตรียม เด็กดี"

โครงการ"เด็กเตรียม เด็กดี "

มีขึ้น ตามความมุ่งหมายของโรงเรียน "ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม"
โครงการนี้แบ่งเป็น 3 ระยะ

ระยะต้น ระยะ "เข้าใจ"

ให้น้อง ๆ ทำความเข้าใจกับโครงการพระราชดำริ ในปี 2560 นี้ เดินทางไปศึกษาดูงานที่ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
ปีหน้าน้อง ๆ อยากไปดูงานที่ไหนก็บอกพี่ ๆ ศิษย์เก่า และเก่ามาก ได้ที่ สนตอ. เพื่อให้น้อง ๆ ศึกษาดูงานได้

ข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงานในปีนี้ (2560) ดูได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp1/index_th.html
ส่วนหลักการทรงงาน แนวคิดและทฤษฏี และพระราชดำรัส ศึกษาได้จาก http://www.rdpb.go.th/King/DevelopmentWorksList

ในสถานที่ทรงงานทุกหนทุกที่ จะมี หลักการทรงงาน แนวคิด และทฤษฏี และพระราชดำรัส ในหลากมิติ ประกอบอยู่
ให้น้อง ๆ ค้นหาให้พบ จากมุมมองของน้อง ๆ เพื่อ อัญเชิญ มาเป็นทรัพย์สินภายในที่จะติดตัวน้อง ๆ ไปจนตลอดชีพ

ระยะกลาง ระยะ "เข้าถึง"

น้อง ๆ ผู้เสียสละ และมีจิตอาสา ไปศึกษาดูงาน ที่ศูนย์ศึกษาพัฒนา พร้อมกับฝึกการใช้ชีวิต กับพ่อครู แม่ครู รอบ ๆ ศูนย์ศึกษาพัฒนาทั้งนี้ เพื่อนำมาถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ ที่ไม่ได้รับโอกาสไปฝึกได้ทราบ เพื่อเป็นทรัพย์สินภายใน ติดตัวไปตลอดชีพ และกลับมาแบ่งปันการเข้าถึงเหล่าน้้น

ให้เพื่อน ๆ ที่ไม่มีโอกาสได้ไป ได้รู้ได้ทราบ ในปี พ.ศ. 2560 นี้ มีการไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องใคร้ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/81
แนวคิดทฤษฏี ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง http://km.rdpb.go.th/Knowledge/View/58

ระยะสุดท้าย ระยะ "พัฒนา"

นำความรู้ที่ได้รับ เพื่อนำไปสร้างคุณงามความดี เพื่อพัฒนาชีวิตตนเอง พัฒนาครอบครัวในอนาคต พัฒนาประเทศชาติ โดยเอื้ออาทรต่อผู้อื่นตลอดชีวิตของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้นั้น เป็นนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้ว ต้องเป็นไปตลอดชีวิตเปลี่ยนไม่ได้

เขียนขึ้นโดยอัญเชิญหลักการทรงงาน ทำให้ง่าย มาใช้ในชีวิตประจำวัน
ความมุ่งหมายของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา "เป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม"
สอดคล้องกับ 2 เงื่อนไขของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เงื่อนไขวิชาการ และเงื่อนไขคุณธรรม


พีระพงศ์ วาระเสน (Bobbie)
เตรียมอุดมศึกษา พญาไท รุ่น 41 722 158
24 พฤษภาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasenความเห็น (0)