ลงชุมชนครั้งที่10ศึกษาการทอผ้าไททรงดำ บ้านสะเเกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก : กรณีศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมไทยทรงดำของชุมชนบ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

17/5/60 ครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ ณ ศูนย์ทอผ้าไททรงดำ บ้านสะเเกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ครั้งสุดท้าย

ต้องขอขอบพระคุณ คุณยายสม เป็นอย่างยิ่งที่ให้ทางเราเข้าไปการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาในการทอผ้าและให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลการทอผ้าอย่างไม่หวงความรู้และเป็นกันเองมาก ทางเราได้นำข้อมูลทั้งหมดมาจัดทำเป็นเล่มวิจัยอย่างสมบูรณ์เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกคน ทั้งคุณลุงวิทยา มียอด และสมาชิกของศูนย์ทอผ้าไททรงดำ ชุมชนบ้านสะแกรายทุกคนทางเราต้องขอขอบคุณทุกๆคน เป็นอย่างสูง


การมอบกระเช้าแก่คุณยายสม

ทางเราจึงได้นำกระเช้าเล็กๆน้อยๆ แทนการขอบคุณที่ให้ความรู้ ให้การอบรม ให้การสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ให้ความอบอุ่น ความเป็นกันเอง ทางเราขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วยครับ

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

1.พัฒนาองค์ความรู้ที่ได้ให้มีการต่อยอดใช้องค์ความรู้ที่ได้เป็นอาชีพเสริมทำให้สามารถมองเห็นองค์ความรู้เป็นรูปธรรม ทำแล้วเป็นช่องทางการทำมาหากินแล้วจึงค่อยผลักดันให้เกิดแหล่งเรียนรู้ของการทอผ้าลายทวารวดีของท้องถิ่น

2.การทำโครงการในชุมชนดอนยายหอมควรเป็นการพัฒนาครบวงจรที่เกี่ยวกับไทยทรงดำซึ่งเป็นเชื้อสายของคนในหมู่บ้านสะแกรายมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ในเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว

3.การฟื้นฟูการทอผ้าลายทวารวดี ให้เป็นอาชีพในวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านสะแกราย ต้องทำให้การทอผ้าลายทวารวดีที่ผลิตมาแล้วได้รับการส่งเสริมให้ผ้าลายทวารวดี เมื่อผู้มีความต้องการซื้อควบคู่กับการทอจำหน่ายผ้าได้ตลอดไป

#สวัสดีครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าไหมไทยทรงดำของชุมชนบ้านสะแกราย ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมความเห็น (0)