14-16 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน เปิดฝึกอบรม การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รุ่นที่2/2560

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดฝึกอบรม การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 2/2560วันที่ 14-16 กรกฎาคม พ.ศ.2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข

034-351889 โทรสาร 034-351889 e-mail : [email protected]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนความเห็น (0)