ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตกกรณีศึกษา กลุ่มเกษตรอินทร์คลองบางแก้ว ต.ท่ากระชับ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม(ครั้งที่ 10)

ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์บางแก้ว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากการที่นักศึกษาได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำแปลงเกษตรอินทรีย์กับศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์คลองบางแก้วก็ได้นำเอาผลผลิตที่ได้จากแปลงสาธิตนั้น นำไปขายกับ คุณวรรณี ที่ตลาดสุขใจ ได้มีการใช้เทคนิคในการขายสินค้าแบบจัดหน้าร้านให้มีความสวยงามตามธรรมชาติ เพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจในตัวผักเกษตรอินทรีย์ ที่นำมาขายในวันนั้น พบว่า ผักที่ ลูกค้าชื่นชอบ ก็มี ผักกาดขาว คะน้า กวางตุ้ง มะเขือ และมะม่วง ลูกค้าก็มีความสนใจในการจะรู้จักวิธีการปลูกแล้วปลอดสารพิษจริงเพื่อ สุขภาพอนามัยที่ดีปลอดสารพิษในร่างกาย จึงเป็นบทความสำคัญที่นักพัฒนาชุมชนเรียนรู้ วิธีการนำเอาสารเคมีออกจาก ชุมชนที่ เราจะพัฒนา นั้น ด้วยการหา วิธีการต่างๆเพื่อให้ได้ผลในการทำเกษตรปลอดสารพิษ การไม่ทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการ ใช้ น้ำหมักแทนการใส่ปุ๋ย เคมี ที่มีปัจจุบัน บางชุมชนนั้นยังใช้ปุ๋ยเคมี หรือ สารเคมีในการทำเกษตร แล้วส่วนการใช้น้ำหมักที่พวกกระผมได้ลงมือไปทำนั้นก็มีผลดีในทางการเกษตรที่ใช้ฉีดพ่นตามผัก แทนการใช้ยาเคมี หรือ สารพิษต่างๆ ในการทำน้ำหมักที่มีส่วนผสมก็มีอยู่ในชุมชนโดยที่ใช้แล้วก่อให้เกิดประโยชน์ ชาวกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้วนั้น ก็ได้ หาสูตรในการทำน้ำหมักชีวภาพ ขึ้นมา โดยใช้ ผลไม้ ผัก ต่างๆที่ เน่าเสีย มาหั่นแล้วก็หมักกับ พด . 2 แล้วใช้กากน้ำตาลในการทำให้เกิด ประสิทธิภาพ บวกกับน้ำ ในจำนวนที่ กำหนด ได้แก่ ผัก ผลไม้ ที่ทางเราได้จัดหามา ได้แก่ ฝรั่ง จำนวน 10 กิโลกรม มะกรูด จำนวน70 ลูก กากน้ำตาลจำนวน 2 ลิตร น้ำ 20 ลิตร ใส่ถังที่บรรจุได้ 40 ลิตร ในการทำน้ำหมักชีวภาพนี้ จากการที่ได้ลงมือทำนั้น หลังจากประมาณ 3 อาทิตย์ก็จะเปิดถังน้ำหมัก ที่ทำเพื่อไปทดลองในแปลงสาธิต ก็ใช้ได้กับพืชผักสวนครัวต่างๆได้เป็นอย่างดี บทสรุปที่ กลุ่มกระผมได้ลงพื้นที่นี้ก็ได้เรียนรู้จากศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว มีสมาชิกที่ทำเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ด้วยการมีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่แจ่มใส หลังจากที่ เขาได้พบสารเคมีในร่างกาย คนที่เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มก็เพราะสาเหตุนี้ว่า พบสารเคมีในร่างกาย จึงหันมาทำเกษตรปลอดสารพิษ เหลือก็เข้าไปขายที่ตลาดสุขใจ ที่ตลาดนี้เป็นตลาดที่ ปลอดสารพิษทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น อาหาร พืชผักสวนครัว น้ำสมุนไพร ขนม ต่างๆที่เขาได้ทำโดยไม่มีการใช้สารเคมีแต่อย่างใด แล้วทางตลาดก็ได้มีการตรวจสอบสารพิษ จากสิ่งที่ ขายกันตามที่วางแผงหน้าร้านของตนเอง มีเจ้าหน้าที่ ตรวจทุก รอบที่นำมาขาย จึงเป็นตลาดที่ปลอดภัยเน้นผู้บริโภค เพื่อคนรักสุขภาพอนามัยที่ดี การที่กลุ่มนั้นมีทัศนคติที่ ว่า สุขภาพครอบรัวที่ดี เน้นการกินที่มีประโยชน์ เพื่อสุขภาพ และ สิ่งที่เป็นประโยชน์ชาวชุมชน คลองบางแก้วก็จะได้หาวิธีในการพัฒนาชุมชนและกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว และกลุ่มกระผมจะนำความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่ เกษตรอินทรีย์คลองบางแก้วนั้นไปเป็นแนวทางในการเรียนการพัฒนาชุมชนต่อไป ขอบคุณคณะอาจารย์ที่เคารพและ สมาชิกชาวกลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้วทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง หากมีสิ่งหนึ่งประการใดผิดพลาดจากข้อมูลก้ขอประทานอภัยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอบคุณครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มเกษตรอินทรีย์คลองบางแก้ว 57/41ความเห็น (0)