การเลือกตั้งในชุมนุมสหกรณ์ หรือ สหกรณ์ขั้นมัธยม(secondary cooperative) ในประเทศไทย ในอนาคตไม่เกิน 20 ปี

การเลือกตั้งในชุมนุมสหกรณ์ หรือ สหกรณ์ขั้นมัธยม(secondary cooperative) ในประเทศไทย ในอนาคตไม่เกิน 20 ปี


วันที่ 10 มิถุนายน 2560 นี้ เป็นวันประชุมใหญ่เลือกตั้ง กรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
ปีนี้มีคณะผู้สมัครเท่าที่เห็นอยู่ในตอนนี้มี 2 ทีม ทีมละ 11 คน แบ่งปัน สมัครประธาน 1 คน สมัครกรรมการ ทีมละ 10 คน

ในปีปัจจุบัน การเลือกตั้ง ในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ใช้ระบบ one cooperative one vote โดยเลือกประธานได้สหกรณ์ละ 1 เสียง และเลือก กรรมการได้ 10 เสียง

ซึ่งเป็นไปตาม กฏหมายสหกรณ์ แต่ไม่ต้องตามหลักการสหกรณ์สากลที่ 2

2nd Principle: Democratic Member Control

Co-operatives are democratic organisations controlled by their members, who actively participate in setting their policies and making decisions. Men and women serving as elected representatives are accountable to the membership. In primary co-operatives members have equal voting rights (one member, one vote) and co-operatives at other levels are also organised in a democratic manner.

หลักการที่ 2 : การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยมวลสมาชิก ผู้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อมวลสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สำหรับสหกรณ์ในระดับอื่นให้ดำเนินไปตามแนวทางประชาธิปไตยด้วยเช่นกัน

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/595951

ในอนาคตการเลือกตั้งในชุมนุมสหกรณ์ ในประเทศไทย จะเป็นไปตามมาตรฐานสากล ตามหลักการสหกรณ์ที่ 2
สหกรณ์ขั้นมัธยม มีสมาชิกเป็นสหกรณ์ (secondary cooperative) เช่น ชุมนุมสหกรณ์ ต่าง ๆ สันนิบาตสหกรณ์

ใช้ one member many votes เพราะ สหกรณ์สมาชิกขององค์การ มีสมาชิกเป็นบุคคล จำนวนไม่เท่ากัน การสหกรณ์ถือคนเป็นสำคัญ
ควรใช้จำนวนสมาชิกสหกรณ์นั้น ๆ เป็นคะแนนเสียง เพราะ สหกรณ์ที่มีสมาชิก 10 คน กับสหกรณ์ที่มีสมาชิก 10,000 คน จะมีคะแนนเสียงเท่ากันนั้นไม่เป็นธรรม สหกรณ์มุ่งการรวมคนเป็นสำคัญ

จึงควรที่จะใช้สถิติจำนวนสมาชิกสหกรณ์จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เป็นคะแนนเสียงของสหกรณ์ในการลงคะแนน อาจเป็นจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือ เป็นคะแนนเสียงจำนวนสมาชิกตามสถิติของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดเอง หรือ สถิติจำนวนสมาชิกของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/595951

หลักการสหกรณ์ไทย พ.ศ. 2478 – 2508 ข้อที่ 1.สหกรณ์มุ่งถึงการรวมคนเป็นสำคัญ
..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/597773https://www.gotoknow.org/posts/597773

ในอนาคตไม่เกิน 20 ปี การเลือกตั้งในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จะเป็นเช่นนี้อย่างแน่นอน

พีระพงศ์ วาระเสน
21 เมษายน 2560
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความคิดของ Peeraphong Varasen

คำสำคัญ (Tags)#การเลือกตั้งในชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

หมายเลขบันทึก: 627763, เขียน: 21 Apr 2017 @ 12:02 (), แก้ไข: 21 Apr 2017 @ 12:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)