เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 4 ภาค ฟื้นฟูพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ 106 รูป ทั่วประเทศ เพื่อเป็นอาจริยบูชา ในงานสลายสรีระร่างหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และสำรวจพระธรรมทายาททั่วประเทศเหลือเพียง 547 รูป จาก 1,610 รูป


เครือข่ายพระสงฆ์นักพัฒนา 4 ภาค ฟื้นฟูพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ 106 รูป ทั่วประเทศ เพื่อเป็นอาจริยบูชา ในงานสลายสรีระร่างหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ และสำรวจพระธรรมทายาททั่วประเทศเหลือเพียง 547 รูป จาก 1,610 รูป

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 เมษายน 2560 เครือข่ายพระสงฆ์ 4 ภาค ประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพระธรรมทายาท ณ ห้องประชุมสายใจ อาคารสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีพระสงฆ์นักพัฒนาจากภาคต่างๆ กว่า 30 รูป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น กรมอนามัย คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

โครงการพระธรรมทายาทประกาศสัจจธรรม เป็นการดำเนินงานเพื่อรื้อฟื้นพระธรรมทายาทที่หล่วงพ่อปัญญานันทะภิกขุ ในการพัฒนาพระสงฆ์ให้สามารถประกาศพระศาสนา เข้าถึงชุมชน ซึ่งในการดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่การสำรวจพระธรรมทายาทในแต่ละภาค พบดังนี้ ภาคเหนือ 60 รูป ภาคตะวันออก- ตะวันตก 54 รูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 338 รูป ภาคใต้ 75 รูป กรุงเทพ – ปริมณฑล 20 รูป รวมพระธรรมทายาทที่ผ่านมาการอบรมรุ่นที่ 1 – 20 ทั้งสิ้น 547 จากฐานข้อมูลเดิม 1, 610 รูป เพราะบางส่วนมรณภาพ ลาสิกขา และจำพรรษาต่างประเทศ

นอกจากนี้แต่ละภาคยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพระสงฆ์รุ่นใหม่ เพื่อนำไปอบรมพระธรรมทายาทรุ่นใหม่ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 106 รูป ตามภาคต่างๆ เพื่อสามารถเผยแพร่พระศาสนา และทำงานภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเดินทาง และการแสวงหาความหมายของชีวิตความเห็น (0)