โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมที่ใช้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมที่นิยมใช้สร้าง e-Book มีอยู่หลายโปรแกรม แต่ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันได้แก่

1. โปรแกรมชุด FilpAlbum

2. โปรแกรม DeskTop Author

3. โปรแกรม Flip Flash Album

ชุดโปรแกรมทั้ง 3 จะต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่าน (Reader) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วย มิฉะนั้นแล้วจะเปิดหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ ประกอบด้วย

1.1 โปรแกรมชุด FlipAlbumจะมีแฟ้มนามสกุล .opf ต้องใช้โปรแกรม Flip Viewer

1.2 โปรแกรมชุด DeskTop Author จะมีแฟ้มนามสกุล .dml ต้องใช้โปรแกรม DNL Reader

1.3 โปรแกรมชุด Flip Flash Album จะมีแฟ้มนามสกุล .swf ต้องใช้โปรแกรม Flash Player

โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro

คุณสมบัติของโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro

การพัฒนา Multimedia e-Book มีซอฟต์แวร์ช่วยหลายตัว โดยซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นตัวหนึ่งคือFlipAlbum ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาเป็น FlipAlbum 6.0 โดยความสามารถของโปรแกรมที่ทำให้การนำเสนอสื่อออกมาในรูปแบบ 3D Page-Flipping interface และมีชื่อเรียกเฉพาะว่า FlipBook ผลงานที่ได้นี้สามารถนำเสนอได้ทั้งแบบ Offline ด้วยความสามารถ AutoRun อัตโนมัติ และ Online ผ่านโปรแกรมแสดงผลเฉพาะ FlipViewer

คุณสมบัติขั้นต่ำของคอมพิวเตอร์

 • ระบบปฏิบัติการ Windows® 98/2000/ME/XP
  • คอมพิวเตอร์ IBM® PC compatible หน่วยประมวลผล Pentium® II
  300 MHz
  - หน่วยความจำแรมอย่างต่ำ 128 MB
  - พื้นที่ว่างของฮาร์ดดิสก์อย่างต่ำ 100 MB
  - การ์ดแสดงผล 16-bit
  - จอภาพที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 800 × 600 pixels
 • เตรียมความพร้อมก่อนสร้าง E-Book

  ข้อมูลที่สามารถใส่ลงในโปรเเกรม Flip album ได้นั้นมีรูปเเบบที่หลากหลายทั้งข้อความ, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว, ไฟล์วิดิโอเเละไฟล์เสียง ดังนั้นควรจัดเตรียมข้อมูล ตกเเต่งรูปภาพเเละอื่นๆ ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเเละจัดเก็บรวมกันไว้ใน Folder ที่กำหนดขึ้นเช่น C:\my pic เป็นต้น ทั้งนี้ไฟล์ที่สามารถใช้ได้ ได้เเก่ (GIF, JPG, PNG, BMP, WMF, ICO, PCX, TIF, PCD, PSD); OEB Package Format (OPF); Sound Files (MID, WAV, MP3); Video Files (AVI, MPG)

  วิธีการเข้าสู่โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro มีขั้นตอนดังนี้

  1. คลิกเมนู Start > All Program > E Book System > Flip Album 6 Pro

  2. เลื่อกเมนู FlipAlbum Sample จะได้จอภาพดังนี้

  3. คลิก Cancleเพื่อเข้าสู่หน้าต่างการทำงานเพื่อสร้าง E - Book ดังนี้

  ส่วนประกอบของโปรแกรม

  Tools และแถบเครื่องมือ

  หมายเลข 1 แถบชื่อแฟ้ม ( ไตเติลบาร์ ) หมายถึงแถบแสดงชื่อโปรแกรมที่เปิดใช้งานอยู่

  หมายเลข 2 แถบเมนู ( เมนูบาร์ ) หมายถึงแถบคำสั่งต่างๆ เมื่อคลิกแล้วจะมีคำสั่งย่อยให้เลือก

  หมายเลข 3 แถบเครื่องมือ ( ทูลบาร์ ) หมายถึงแถบที่รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน

  หมายเลข 4 แถบสถานะ หมายถึงแถบแสดงรายละเอียดและสถานะการทำงานของโปรแกรม

  หมายเลข 5 รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง อัลบั้มภาพหรือรูปแบบของหนังสือที่เลือกใช้งาน

  การจัดรูปแบบหนังสือ

  การเพิ่มหน้าเอกสาร

  1. คลิกเมนู Edit

  2. เลือกคำสั่ง Insert page

  * เลือก Left Page ถ้าต้องการเพิ่มหน้ากระดาษทางด้านซ้ายมือ

  * เลือก Right Page ถ้าต้องการเพิ่มหน้ากระดาษทางด้านขวามือ

  * เลือก Multiple Page ถ้าต้องการเพิ่มที่ละหลาย ๆ หน้าพร้อมกัน

  การลบหน้าเอกสาร

  1. คลิกเมนู Edit

  2. เลือกคำสั่ง Delete page

  * เลือก Left Page ถ้าต้องการลบหน้ากระดาษทางด้านซ้ายมือ

  * เลือก Right Page ถ้าต้องการลบหน้ากระดาษทางด้านขวามือ

  การพิมพ์ข้อความ

  1. คลิกเมนู Edit

  2. เลือกคำสั่ง Insert Annotation

  3 เลือก หน้าที่ต้องการพิมพ์ว่าจะพิมพ์หน้าด้านขวาหรือด้านซ้าย

  พิมพ์ข้อความและตกแต่งตามความเหมาะสม

  การแทรกไฟล์ภาพและไฟล์มัลติมีเดีย

  การแทรกไฟล์ Multimedia

  1.เปิดไปที่หน้าที่ต้องการแทรกรูปภาพ/ภาพวิดีโอ หลังจากนั้นให้เลือกเมนูคำสั่ง Edit --> Insert Multi – Media Object

  2. เปิดไปที่หน้าที่ต้องการแทรกรูปภาพ/ภาพวิดีโอ คลิกเลือกสัญลักษณ์ + ที่ล้อมรอบด้วยวงกลมสีเหลืองบนแถบเครื่องมือ

  3.คลิกขวาบนหน้าที่ต้องการแทรกแล้วเลือกคำสั่ง Insert Multi – Media Object… หลังจากที่เลือกการแทรกรูปภาพ/ภาพวิดีโอ โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง

  หน้าต่างทางด้านซ้ายมีไว้ให้เลือกตำแหน่งที่เก็บรูปภาพ ส่วนหน้าต่างด้านขวาจะแสดงรายละเอียดของรูปภาพ หากต้องการให้แสดงตัวอย่างรูปภาพให้คลิกที่ปุ่ม Views as Thumbnail ชื่อไฟล์รูปภาพที่ปรากฏอยู่จะแสดงเป็นตัวอย่างรูปภาพออกมาเมื่อคลิกเลือกรูปภาพหรือภาพวิดีโอที่ต้องการได้แล้วให้ลากไปวางบนหน้าหนังสือที่ต้องการและสามารถปรับขนาดได้เช่นเดียวกันกับข้อความ

  การแทรกไฟล์เสียงลงในหน้าเอกสาร
  สามารถทำแบบเดียวกับการแทรกรูปภาพ/ภาพวิดีโอ คือ

  o เปิดไปที่หน้าที่ต้องการแทรกเสียง

  o คลิกเลือกสัญลักษณ์ + ที่ล้อมรอบด้วยวงกลมสีเหลือง บนแถบเครื่องมือ

  o คลิกเลือกไฟล์เสียงที่ต้องการ แล้วลากไปไว้บนหน้ากระดาษที่ต้องการจะปรากฏเป็นสัญลักษณ์รูปตัวโน๊ต ดังรูป

  การทดสอบการเล่นไฟล์เสียงและวิดีโอที่แทรกเข้าในหนังสือนั้นสามารถทำได้โดยการคลิกที่ลูกศรสีม่วงบนแถบเครื่องมือให้เปลี่ยนเป็นลูกศรสีฟ้า แล้วนำเมาส์ไปคลิกที่รูปตัวโน๊ตหรือไฟล์วิดีโอที่อยู่บนหน้ากระดาษทั้งนี้อย่าลืมตรวจสอบระบบเสียงของเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยว่าสามารถฟังเสียงได้หรือไม่

  การปรับแต่งรูปภาพ

  การแก้ไขรูปภาพ ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่ต้องการแก้ไขเลือกคำสั่ง Edit จะปรากฏโปรแกรมFlip Album Editorสามารถเลือกใช้แถบเครื่องมือด้านล่างเพื่อปรับแต่งรูปภาพได้& หากต้องการออกจากโปรแกรม นี้ให้คลิกปุ่ม ý มุมขวาบนของโปรแกรม Flip Album Image Editor

  การใส่ Effect ให้กับภาพ

  ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่ปรากฏในหน้ากระดาษเลือกคำสั่ง
  Effects สามารถเลือกคำสั่งต่าง ๆ ได้ดังนี้

  Transparent เป็นการกำหนดพื้นโปร่งใสให้กับรูปภาพ

  3D เป็นการกำหนดให้ภาพมีลักษณะเป็นสามมิติ

  Shadow เป็นการกำหนดเงาให้กับรูปภาพ

  Select Crop Shape/Remove Crop Shape เป็นการเลือก/ยกเลิก

  การกำหนดรูปร่างให้กับรูปภาพ

  Add/Edit Frame/Remove Frame เป็นการใส่กรอบ/ยกเลิก

  การใส่กรอบให้กับรูปภาพ

  การหมุนภาพ
  ให้คลิกขวาที่รูปภาพที่ปรากฏในหน้ากระดาษ เลือกคำสั่ง Rotate สามารถเลือกคำสั่งย่อย ๆ ได้ดังนี้

  Left by 90? หมุนไปทางซ้าย 90 องศา

  Right by 90? หมุนไปทางขวา 90 องศา

  By 180? หมุนภาพไป 180 องศา

  By Other Angles หมุนภาพโดยกำหนดองศาตามที่ต้องการ

  การปรับแต่งหนังสือ

  การปรับแต่งหน้าเอกสาร

  วิธีที่ 1 เปิดหน้าเอกสารที่ต้องการปรับแต่ง เลือกเมนูคำสั่ง Edit --> Page Properties

  วิธีที่ 2 คลิกขวาบนหน้าเอกสารที่ต้องการปรับแต่ง เลือกคำสั่ง Page properties

  จะปรากฏหน้าต่าง Set Page Properties ดังรูป

  การกำหนดพื้นที่ในการปรับแต่งหน้าเอกสาร สามารถกำหนดได้ 4 ลักษณะ ดังนี้

  Centerfold หมายถึง การทำงานเฉพาะหน้าหนังสือที่เป็นสองหน้าติดกันเท่านั้น

  • Always on the left หมายถึง การทำงานเฉพาะหน้าซ้ายของหนังสือเท่านั้น
  • Always on the right หมายถึง การทำงานเฉพาะหน้าขวาของหนังสือเท่านั้น
  • No Fixed side หมายถึง การทำงานทั้งสองหน้าของหนังสือ ซึ่งเป็นค่าปกติของเอกสาร

  การเลือกสีพื้นหลัง หลังจากที่เลือก Color และคลิกที่ปุ่ม Choose Color จะปรากฏหน้าต่าง Color ให้เลือกสี หากสีที่มีให้เลือกไม่เป็นที่พอใจ ให้คลิกที่ปุ่ม Define Custom Color เพื่อเลือกสีใหม่ โดยใช้เมาส์คลิกเลือกตำแหน่งสี และปรับระดับความเข้มอ่อนของสีจากช่องทางด้านขวาสุดจนได้สีตามความพอใจ แล้วจึงคลิกที่ปุ่ม OK

  การเลือกภาพพื้นหลัง หลังจากที่เลือก Texture และคลิกที่ปุ่ม Browse จะปรากฏหน้าต่าง Open ให้เลือกรูปภาพจากตำแหน่งที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยการ Double Click ที่ชื่อไฟล์รูปภาพนั้น ๆ หากต้องการยกเลิกให้คลิกที่ปุ่ม Cancel

  การเลือกเสียงเพลงของหน้าเอกสาร หลังจากที่เลือก File และคลิกที่ปุ่ม Browse จะปรากฏหน้าต่าง Open ให้เลือกเพลงจากตำแหน่งที่ได้จัดเตรียมไว้โดยการดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อไฟล์เพลงนั้น ๆ หากต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่มCancel

  การปรับแต่งปกหน้า/ปกหลังของหนังสือ

  เลือกมนู Option --> Set Book Option -->เลือกรายการ Book Cover
  Book Cover เป็นการกำหนดรูปแบบของปกหน้า (Front Cover) และปกหลัง (Back Cover) ของหนังสือ โดยสามารถเลือกว่า จะใช้สีเป็นพื้นหลัง (Color) หรือใช้รูปภาพ (Texture) เป็นพื้นหลัง

  การปรับแต่งหน้ากระดาษของหนังสือ

  เลือกเมนู Options --> Set Book Option --> เลือกรายการ Page Background

  Page Background เป็นการกำหนดรูปแบบให้กับพื้นหลังของหน้ากระดาษที่อยู่ภายในหน้าหนังสือทั้งหมด ซึ่งจะแตกต่างจากคำสั่ง Page Properties ที่จะมีผลเฉพาะหน้าที่เลือกเท่านั้น โดยสามารถเลือกว่า จะปรับแต่งที่หน้ากระดาษที่อยู่ด้านซ้ายทั้งหมด (Left Page), หน้ากระดาษที่อยู่ด้านขวาทั้งหมด (Right Page) หรือเฉพาะหน้ากระดาษที่มีสองหน้าติดกัน (Centerfold Page) จากนั้นสามารถเลือกว่า จะใช้สีเป็นพื้นหลัง (Color) หรือใช้รูปภาพ (Texture) เป็นพื้นหลัง

  การตั้งค่าหน้ากระดาษ

  เลือกเมนู Options --> Set Book Option --> เลือกรายการ Page Margins
  เป็นการกำหนดขอบบน, ขอบล่าง, ขอบซ้าย และขอบขวาของหน้ากระดาษ

  การแสดงรายละเอียดในหน้ากระดาษ
  เลือกเมนู Option --> Set Book Option --> เลือกรายการ Display

  เป็นการกำหนดรูปแบบการแสดงของเลขหน้าและชื่อไฟล์ในแต่ละหน้า โดยเลือกรูปแบบว่า จะแสดงชื่อไฟล์ (File name) หรือเลขหน้า (Page number) หรือแสดงทั้งสอง โดยคลิก þ ในช่องDisplay page number จากนั้นรูปแบบการแสดงชื่อไฟล์ และเลขหน้า หากต้องการให้เป็นพื้นโปร่ง ให้คลิก þ ในช่อง Transparent สามารถเลือกรูปแบบข้อความและตัวเลขจากปุ่ม Font, สามารถกำหนดตำแหน่งในการแสดงชื่อไฟล์และเลขหน้าในช่อง Position และกำหนดรูปแบบการจัดข้อความและเลขหน้าในช่อง Alignment

  การเลือกรูปแบบอัตโนมัติ

  ในโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro มีรูปแบบของปกหน้า, ปกหลัง และหน้ากระดาษที่ใช้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้เลือก โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสร้างด้วยตัวเองทั้งหมด โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

  1. เลือกเมนู File แล้วเลือกคำสั่ง New Book

  2. เลือกเมนู Option เลือกคำสั่ง Set Themes จะปรากฏหน้าต่าง Theme

  3. เลือกรายการตามต้องการ โดยสามารถดูภาพตัวอย่างได้จากช่อง Preview

  4. คลิกที่ปุ่ม OK

  หากต้องการเพิ่มรายการในส่วนของ Themes ให้ออกจากโปรแกรม Flip Album 6.0 แล้วทำการคัดลอกไฟล์ Themes โดยการคลิกขวาโฟลเดอร์ที่ต้องการ เลือกคำสั่ง copy (คัดลอก) แล้วเลือก Drive C: เข้าไปในโฟลเดอร์ Program Files --> E – Book Systems --> Flip Album 6 Pro --> Template --> Theme วางโฟลเดอร์ทั้งหมดที่คัดลอกมาโดยการคลิกขวาที่พื้นที่ว่างแล้วเลือกคำสั่งวาง Paste (วาง)

  การแทรกเสียงทั้งเล่ม

  เลือกเมนู Options --> Set Book Option --> เลือกรายการ Audio

  เป็นการกำหนดเสียงเพลงให้กับหนังสือทั้งเล่ม (ต่างจากคำสั่ง Page Properties ซึ่งมีผลเฉพาะหน้าที่เลือกเท่านั้น)

  Enable Flipping Sound เป็นตัวเลือกในการเปิด/ปิด เสียงของหน้าเอกสารขณะเปิด

  Enable Audio เป็นตัวเลือกในการเปิด/ปิด เสียงเพลง Background ของหนังสือทั้งเล่ม

  ปุ่ม Add ใช้เพิ่มรายการเพลงที่จะใช้เป็น Background ของหนังสือ

  ปุ่ม Remove ใช้ลบเพลงออก

  การจัดการกับสารบัญ
  ทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนหน้ากระดาษ โปรแกรมจะทำการกำหนดสารบัญ มาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ดังนี้

  การเปลี่ยนข้อความในหน้าสารบัญ

  1. เปิดไปยังหน้าสารบัญ (Contents)

  2. คลิกขวา ตรงบรรทัด ที่ต้องการเปลี่ยนข้อความ

  3. เลือกคำสั่ง Rename

  4. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

  การซ่อนข้อความที่ไม่ต้องการให้แสดงในหน้าสารบัญ

  1.เปิดไปยังหน้าสารบัญ (Contents)

  2.คลิกขวาตรงบรรทัดที่ต้องการซ่อนข้อความ

  3.เลือกคำสั่ง Hide บรรทัดที่ถูกเลือกจะถูกซ่อนไว้

  การยกเลิกการซ่อนหน้าสารบัญ

  1.เปิดไปยังหน้าสารบัญ (Contents)

  2.คลิกขวาหน้าสารบัญ

  3.เลือกคำสั่ง Unhide โดยมี 2 ทางเลือก คือ

  คลิกที่ All ถ้าต้องการยกเลิกซ่อนทั้งหมด

  คลิกเลือกเฉพาะบางข้อความที่ต้องการยกเลิกการซ่อน

  การเปลี่ยนจากคำว่า Contents เป็นสารบัญ

  1.เปิดไปยังหน้าสารบัญ (Contents)

  2.คลิกขวาหน้าสารบัญ

  3.เลือกคำสั่ง Customize Contents

  4.จะปรากฏหน้าต่าง Style

  5.เลือกคำว่า Title แล้วคลิกที่ปุ่ม Modify จะปรากฏหน้าต่าง Modify Style ลบคำว่าContents เปลี่ยนเป็นสารบัญ

  6.สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ, ขนาด,ลักษณะและสีตัวอักษร ได้ตามต้องการ คลิกปุ่ม OK

  หากมีปัญหาเรื่องฟอนต์ภาษาไทยในสารบัญ

  ให้คลิกเลือกที่คำว่า TOC1 หน้าต่าง Styleและทำการเปลี่ยนรูปแบบตัวหนังสือที่ตามท้ายว่า UPCส่วนหน้าดัชนี ก็สามารถคลิกขวาแล้วเลือกคำสั่งCustomize Index เพื่อแก้ไขฟอนต์ได้เช่นเดียวกัน

  การสร้างแผ่นซีดีเพื่อเผยแพร่ผลงาน

  การบันทึกหนังสือที่สร้าง/แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

  1.คลิกที่เมนู File เลือกคำสั่ง Save As

  2.เลือกตำแหน่งที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในช่อง Save As

  3.พิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปในช่อง File Name

  4.คลิกที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึก

  คำสั่ง Save As ใช้ในกรณีที่บันทึกไฟล์ใหม่

  คำสั่ง Save ใช้ในกรณีที่บันทึกทับไฟล์เดิม

  หลังจากที่บันทึกไฟล์จากโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro

  จะปรากฏไฟล์ข้อมูล 1 ไฟล์ (นามสกุล opf) และโฟลเดอร์ที่จัดเก็บวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้ในหนังสืออีก 1 โฟลเดอร์ (ชื่อไฟล์ _opf_files) ซึ่งหากผู้สร้างต้องการย้าย/คัดลอกไฟล์ไปทำงานในที่อื่น ๆ ต้องนำ ไฟล์ข้อมูลและโฟลเดอร์ไปด้วยกัน

  การเปิดหนังสือที่เคยบันทึกไว้มาแก้ไข

  1.คลิกที่เมนู File --> Open Book

  2.คลิกเลือกปุ่ม Browse เพื่อค้นหาตำแหน่งที่เก็บหนังสือ

  3.เลือกตำแหน่งที่บันทึกหนังสือในช่อง Look in:

  4.Double Click เลือกไฟล์หนังสือที่ต้องการเปิด

  การสร้างแผ่นซีดีเพื่อนำเสนอข้อมูล (CD Maker)

  1.ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกไฟล์ข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน (เลือกเมนู File --> Save)

  2.เลือกเมนู CD Maker แล้วเลือกคำสั่ง Create Album CD จะปรากฏ หน้าต่าง Create Album CD

  3.คลิกเลือก Create a New Album CD และเลือกการสร้างแบบ Single Album on CDเป็นการสร้างชุดนำเสนอ 1 แผ่นซีดี ต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เรื่อง คลิกที่ปุ่ม OK

  4.เลือกแหล่งเก็บข้อมูล

  5.ตั้งชื่อโฟลเดอร์ หรือชื่อห้องสำหรับเก็บชุดนำเสนอในช่อง Album CD Folder Name (ซึ่งโดยปกติ โปรแกรม จะตั้งชื่อว่า Album CD ทั้งนี้จะทำการแก้ไข หรือไม่ก็ได้แต่ข้อสำคัญจะต้องจำชื่อโฟลเดอร์และแหล่งเก็บข้อมูลให้ได้ว่าอยู่ ณ ตำแหน่งใด)

  6.คลิกที่ปุ่ม Create จากนั้นโปรแกรมจะทำการคัดลอกไฟล์ข้อมูล และจัดเตรียมระบบ จะปรากฏหน้าต่าง Album CD Options Menu

  7.คลิกเลือกเมนู Set Album Options จะปรากฏหน้าต่าง Set Album CD Options

  8.ในรายการ Setting ให้คลิก þ ในช่อง Start with no window frame เพื่อกำหนดว่าให้ แสดงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ปรากฏกรอบหน้าต่างใด ๆ และ User will be allowed to switch to window frame mode เพื่อกำหนดว่า ผู้ใช้สามารถ คลิกปุ่มที่ย่อ/ขยาย ปิดหน้าต่างได้เท่านั้น เมื่อกำหนด เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK --> Next

  9.จะปรากฏหน้าต่าง Burn CD Informationในส่วนนี้ หากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นติดตั้งซีดีรอมแบบเขียนข้อมูลได้ให้ใส่แผ่นซีดีเปล่าแล้วคลิกเลือกที่ปุ่มBurn To CD เพื่อเขียนหรือบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี ได้โดยทันที แต่ถ้าหากต้องการเขียนหรือบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี ในภายหลัง ให้คลิกที่ปุ่ม OK

  ข้อมูลที่ทำการจัดเก็บเป็นชุดนำเสนอ (Album CD) จะประกอบด้วยไฟล์ข้อมูลทั้งหมด 4 ไฟล์โดยผู้สร้างสามารถ Double Click ที่ไอคอน Start CD เพื่อตรวจสอบการนำเสนอก่อนการนำไปบันทึกลงแผ่นซีดีต่อไป หากเกิดข้อผิดพลาดให้ลบโฟลเดอร์ Album CD นี้ทิ้งก่อนแล้วทำการแก้ไขข้อมูลจากไฟล์ต้นฉบับที่มีนามสกุล opfแล้วจัดทำเป็นชุดนำเสนอใหม่อีกครั้ง

  ในการเขียนหรือบันทึกชุดนำเสนอโดยใช้โปรแกรมอื่น ๆ ให้นำทั้ง 4 ไฟล์ที่ปรากฏนี้ไปทำการบันทึกลงแผ่นซีดี โดยไม่ต้องมีการสร้างโฟลเดอร์ใด ๆ จะทำให้ชุดนำเสนอนี้จะแสดงผลโดยทันที เมื่อใส่แผ่นลงในเครื่องอ่านซีดีรอม

  อ้างอิง

  https://sites.google.com/site/udomchaiboonrod/e-book (สืบค้น 30 มีนาคม 2560)

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน E-book  ความเห็น (0)