ชีวิตที่ียึดติด

ว่าด้วยการเกิด พ่อแม่ เฝ้าเลี้ยงดู เพื่อให้เรายึดติดว่าเป็นเรา เป็นของเรา

กว่าจะเลียงให้โต "เรา" คำนี้ถูกยึดติด ตั้งแต่เกิด ถูกกรอกให้ยึด ทางหู ตา จมูก กาย และใจ

การที่จะหลุดจากธาตุขันธ์ จึงเป็นเรื่องยาก แต่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ เพราะ สิ่งเหล่านี้ พระพุทธเจ้าบอก และสอน ให้คนปฏิบัติและทำมาแล้ว

จนสำเร็จ จึงเป็น อกาลิโก คือ ไม่จำกัดกาลเวลา เพราะเรื่องเหล่านี้ มันเป็น ปัจจัตตัง ใคร คน ใด ต้องเรียนรู้ ด้วยตัวของเขาเอง

เห็นเอง จึงจะร้อง อ้อ และ ถึงจะบอกอย่างไรก็ไม่เข้าใจ เหมือนบอกรสชาด ของแกง ที่ว่าอร่อย จะให้บอกว่าอร่อยอย่างไร

ก็อาจจะไม่เข้าใจ จนกว่า คนๆ นั้น จะชิมรสเอง

การปฏิบัติเพื่อให้ลด ลง เลิก การยึดติด มันจะต้องค่อยเป็นค่อยๆ ไป

จะให้มันเข้าใจ และละ จึงเป็นเรื่องยาก ต้องให้รู้ ให้ลด ให้ละ เพื่อความหลุดพ้น กันไป

แล้วแต่ว่าจะอยากได้ แบบไหน สุดท้าย ก็จะเป็นการวาง เพื่อการละอยาก และปล่อยให้เรียนรู้ตามอายตนะ

เพื่อการรู้พร้อมและการปล่อยของจิต และก่อให้เกิดการตื่นรู้

เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่นิพพาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นความเห็น (0)