​ย่อพุทธธรรม 3

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


วิธีแก้ปัญหาแบบพุทธนั้นให้แก้ไขปัญหาทุกอย่างภายในจิตใจเท่านั้น พระพุทธเจ้าสอนให้มนุษย์แก้ไขปัญหาด้วยตัวมนุษย์เอง ให้แก้ไขด้วยสติปัญญาหาเหตุผลเน้นการแก้ปัญหาภายในด้านจิตปัญญาโดยไม่ตีโพยตีพายซัดทอดโชคชะตาหรือฟ้าลิขิต ส่วนการแก้ปัญหาภายนอกนั้นขึ้นตรงต่อสภาพแวดล้อมต่างถิ่นต่างยุคกัน

พระพุทธเจ้าถือว่าประโยชน์ทางจิตปัญญาเป็นแก่นสารเนื้อแท้ของชีวิตมนุษย์ สำหรับในสังคมไทยนั้นสังคมฆราวาสเน้นความสัมพันธ์ทางสังคม ส่วนชีวิตในสังคมสงฆ์เน้นด้านจิตปัญญา การแก้ไขปัญหาตามแบบพุทธที่ตรงเผงนั้นต้องแก้ที่ข้างในคือการแก้ที่เหตุปัจจัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)