สัปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

...ถึงวาร สัปดาห์ ศักดิ์สิทธิ์............. 09-16/04/2017
กายจิต พรักพร้อม ระลึกถึง
พระคริสต์ ทุกข์ท้น ต้องตรึง
เพื่อชน ได้พึ่ง พระคุณ

...บาปร้าย ทำลาย สัมพ้นธ์
ทรงธรรม์ รักอภัย เกื้อหนุน
พลีสละ พระชนม์ชีพ เจือจุน
พระเมตตา ระอุอุ่น หลั่งริน

...อาทิตย์ ใบลาน เตือนย้ำ............. 09/04/2017
เราก็ร่วม พฤติกรรม โหดหิน
อวดอ้าง รักองค์ ภูมินทร์
แห่แหน เสร็จสิ้น ประหารองค์

...พฤหัส ศักดิ์สิทธิ์ รักซึ้ง ............. 13/04/2017
ธ จึง ไขแสดง พระประสงค์
โปรด"ศีล- มหาสนิท" ธ ดำรง
อยู่ยง ทรงสถิต รักนิรันดร์

...ตรัสสอน อำนาจ ยิ่งใหญ่
สิรับใช้ ผู้อื่น แข็งขัน
ไป่ผยอง ลำพอง (ข้า)สำคัญ
นรกสวรรค์ ตนนั้น กระทำตน

...บัญญัติ ใหม่ ธให้ มุมั่น
"รักกัน และกัน" คือหน
ช่วยเหลือ เจือจาน จักดล
ผองชน สบสุข สันติพลัน

John 13:34-35
34 I give you a new commandment: love one another;
you must love one another just as I have loved you.
35 It is by your love for one another, that everyone will recognise you
as my disciples.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (0)