สอนการเขียนเว็บเพจโดยใช้ W3.CSS Framework

มีทั้งหมด 3 ตอนนะคะ โดยใช้ W3.CSS template นี้เป็นตัวอย่างค่ะ https://www.w3schools.com/w3css/tryw3css_templates...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Flipped Classroom :: ห้องเรียนกลับทางความเห็น (0)