แสดงความคิดเห็น เรื่อง "เปิดบ้านปฐมนคร"

ดิฉันได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้ ฉันขอเกริ่นเลยว่าส่วนตัวนั้นเป็นคนที่ไม่สันทัดในเรื่องประวัติศาสตร์สักเท่าไหร่ ตามสไตล์เด็กยุคใหม่ที่สนใจแต่ในเรื่องของเทคโนโลยี แต่เมื่อได้ลองอ่านดูแล้วกลับกลายเป็นว่าต่างจากที่เคยอ่านมา


ภายในหนังสือเล่มนี้นั้นถูกแบ่งออกเป็น 4 บทใหญ่ๆที่สำคัญด้วยกัน ซึ่งในแต่ละบทนั้นก็จะกล่าวถึงในเรื่องที่แตกต่างกันออกไป โดยในหนังสือเล่มนี้นั้นจะเล่าเรื่องผ่านรูปภาพเป็นส่วนใหญ่มีเนื้อหาที่ค่อนข้างกระชับอ่านแล้วไม่รู้สึกว่ายืดเยื้อหรือน่าเบื่อ เพราะใช้ภาษาค่อนข้างรัดกุมทำให้เข้าใจได้ง่าย และมีรูปภาพประกอบที่สวยงามน่าสนใจ ประเทศไทย ซึ่งพระราชวังปฐมนคร ยังเป็นสถานที่ที่มีการบันทึกไว้ในพงศาวดาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชประสงค์ให้ก่อสร้างพระราชวังปฐมนคร ไว้คู่กับวัดพระปฐมเจดีย์สืบไป ฉันเห็นว่าการที่ให้มีการเก็บพื้นทีประวัติศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม ที่อยู่ทางทิศตะวันตกขององค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดนครปฐม และคนไทย จะได้มีสถานที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ของไทย ที่ทรงมีคุณค่าทางจิตใจแก่คนไทย


ซึ่งพระราชวังปฐมนครนั้น มีความเชื่อมโยงที่ทำให้มีองค์พระปฐมเจดีย์ที่ใหญ่เป็นตระหง่านอยู่ในทุกวันนี้ให้เป็นโบราณสถานที่คู่ควรกับจังหวัดนครปฐมต่อไป แทนที่จะเหลือเพียงภาพถ่าย หรือซากแห่งประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้สืบค้นประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครปฐมและประเทศไทยต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปฐมนครความเห็น (0)