ความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชา

ที่มา : http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1...

เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่า ไทยและกัมพูชานั้นมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ โดยไทยและกัมพูชานั้นจะมีความเป็นอยู่และดำรงชีวิตที่คล้ายๆกัน ในด้านต่างๆ เช่น ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น ไทยและกัมพูชามีความร่วมมือทางด้านต่างๆที่ช่วยสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันอีก ได้แก่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง ความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และ ความร่วมมือสามเหลี่ยมมรกต เป็นต้น ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของกัมพูชายังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างสองประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ก็ยังมีข้อขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เกิดขึ้นเช่นกัน เรื่องนั้นคงไม่พ้นในเรื่องของ “ปราสาทเขาพระวิหาร” เนื่องจากปราสาทพระวิหาร อยู่ในพื้นที่ทับซ้อนชายแดนของประเทศไทย-กัมพูชา ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศได้นัดแถลงด้วยวาจา ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่แล้ว ศาลโลกก็ตัดสินไม่เป็นบวกต่อประเทศไทย โดยตัดสินตามคำพิพากษา ตามที่กัมพูชานั้นได้ร้องขอ พร้อมระบุให้เขตอธิปไตยเป็นของกัมพูชา และให้ประเทศไทย-กัมพูชาไปตกลงตามแผนปกป้องมรดกโลกภายใต้การดูแลของยูเนสโก ซึ่งตรงจุดนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหญ่ไม่ใช่น้อย

จากนั้นก็ได้เกิดการตกลงในการเข้าร่วมอาเซียนทั้ง10ประเทศ โดยมีไทยและกัมพูชาที่ทำข้อตกลงในนั้นด้วย ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยในการอำนวยความสะดวกต่างๆในการขนส่งข้ามแดน ที่ช่วยสามารถช่วยเกื้อกูลต่อไทยมากที่สุดทำให้ทั้งไทยและกัมพูชานั้นประสานงานกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเป็นการลดอุปสรรคต่างๆและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอีกด้วย เช่น ประเทศไทยให้สิทธิพิเศษสำหรับสินค้าเกษตรกัมพูชาสามารถส่งออกไปประเทศไทย อัตราภาษีนำเข้า ร้อยละ 0 เช่น ถั่วลิสง ถั่วเขียวผิวมัน มันฝรั่ง เป็นต้น และลดอากรนำเข้าเหลืออัตราร้อยละ 0 – 5 เท่านั้น

ในการร่วมมือทางอาเซียนนั้นในมุมมองของผมก็เป็นเรื่องที่ดีครับ เพราะสร้างถึงความร่วมมือกันของแต่ละประเทศ ที่จะช่วยส่งเสริมความสะดวกและลดข้อจำกัดด้านต่างๆลงได้ แต่ควรจะปรับนโยบายของแต่ละประเทศให้มีความเหมาะสมและประสานความสัมพันธ์ต่อกันได้ อาเซียนจึงจะมีความร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินไปในทางที่ดีได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลยุทธ์ในการหาธุรกิจใหม่ๆความเห็น (0)