ความสัมพันธ์ไทย-ลาว

double_K
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ที่มา : http://www.tartor.com/uploads/ckfinder/a2/images/2...


ในอดีตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวเป็นไปในลักษณะที่ลาวหวาดกลัวไทย เพราะปัญหาหลายๆ อย่าง เช่น ปัญหาขบวนการต่อต้านรัฐบาลลาว ฯลฯ ที่ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ลาวได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบสังคมนิยมในปี พ.ศ. 2518

ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลาวดำเนินไปอย่างราบรื่นบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีปัจจัยที่เกื้อกูลกันในหลายๆด้าน เช่น ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งได้มีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ที่คอยเชื่อมโยงจิตใจของคนไทยกับลาวเข้าด้วยกัน และยังสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การท่องเที่ยว ฯลฯ พร้อมทั้งมีการผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น

1. ด้านการเมืองและความมั่นคง ชายแดนไทย-ลาวเรียกได้ว่าเป็นชายแดนแห่งมิตรภาพ สันติและมีความมั่นคง เนื่องมาจากความร่วมมือทางด้านทหารของไทย-ลาวที่แน่นแฟ้น

2. ด้านปราบปรามยาเสพติด ปัจจุบันไทยกับลาวมีหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบค้าขายและขนส่งยาเสพติดบริเวณชายแดนไทย-ลาว

3. ด้านเศรษฐกิจ

การค้าของไทย-ลาว ลาวมองว่าสินค้าที่นำเข้ามาจากไทยล้วนมีคุณภาพ และมีคุณค่าในตัวเอง ส่งผลให้ปีที่ผ่านมาไทยมีดุลการค้ากับลาวเกินดุล

สินค้าส่งออกของไทย ได้แก่ สินค้าเชื้อเพลิง สิ่งทอ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

สินค้านำเข้าของไทย ได้แก่ ไม้และไม้แปรรูป ฯลฯ

การลงทุน ไทยเป็นนักลงทุนอันดับ 3 ในลาว รองจากจีนและเวียดนาม สาเหตุที่ทำให้การลงทุนของไทยตกลงหลังจากครองอันดับที่ 1 มาเป็นเวลานาน เนื่องมาจาก การลงทุนในกลุ่มพลังงานของไทยในลาวที่มีมูลค่าสูงเริ่มมีการชะลอตัวลง

แรงงาน ทั้งสองประเทศได้มีการหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองของทั้งสองประเทศ


ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/bovybad/2011/01/08/entry-2

http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=3385&fil...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัมมนาทางการเงินความเห็น (0)