เพิ่มเติม 4

มันคือเส้นทางของคุณ และมันเป็นของคุณเท่านั้น
คนอื่นอาจเดินไปบนเส้นทางนี้พร้อมๆกับคุณ …แต่ไม่มีใครที่จะสามารถเดินแทนคุณได้..

It’s you road, and yours alone.
Other may walk it with you, but no one can walk it for you.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพิ่ม 5 เรื่องความเห็น (0)