ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์

มะลิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์


ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์นั้นมีมาตั้งแต่โบราณจากการค้าขายของจีน

ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีความสัมพันธ์ด้านการทูตอีกด้วย แต่จากสภาพเศรษฐกิจ

ที่ไม่ค่อยดีของฟิลิปปินส์ในปี 2518 นั้น ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์เริ่มน้อยลง

จนกระทั่งปัจจุบันที่มีสมาคมอาเซียนเกิดขึ้น จึงทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้

กลับมาแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งสองประเทศให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้าน

การเมือง ความมั่นคง และด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งยังมีนโยบายการต่างประเทศที่คล้ายคลึงกันด้วย

เช่น มุ่งเน้นสร้างความมั่นคงระหว่างประเทศในอาเซียน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งกันและกัน

รักษาสันติภาพของโลก เป็นต้น ซึ่งทั้งสองประเทศจะได้รับประโยชน์ในด้านการเพิ่มอำนาจในการ

เจรจากับประเทศอื่นๆ การแลกเปลี่ยนข่าวสารและปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น การพัฒนาสังคม การศึกษา

และวัฒนธรรมจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การได้เปรียบในด้านอุตสาหกรรมซึ่งดำเนินการโดยฟิลิปปินส์

และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย

โดยรวมทั้งสองประเทศได้กลับมามีสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอีกครั้งภายใต้สมาคมอาเซียน

โดยทั้งสองประเทศได้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ

การศึกษา ซึ่งหากเรามาสารถรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ ประเทศเราจะสามารถพัฒนาและก้าวหน้าไปได้

อย่างมั่นคง และต่อเนื่อง


แหล่งที่มา : http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_communit...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ความเห็น (0)